Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune

CAMILLA TRUD NEREID

Camilla Trud Nereid har en PhD fra NTNU og har bred erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Hun var inntil nylig dekan ved Fakultet for lærerutdanning ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har vært avdelingsdirektør ved Nasjonalt senter for realfagrekruttering. Hun satt som medlem i Stoltenberg-utvalget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet i 2018/19 og sitter i dag som utvalgsmedlem i Velferdstjeneste-utvalget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Hun er siden 2017 ansatt som kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

SPEAKERS