Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

MARTE BLIKSTAD-BALAS

Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun er tett på arbeidet med fagfornyelsen, blant annet gjennom tverrfaglig læreplangruppe. På Trøndelagskonferansen i 2017 hadde Blikstad-Balas et engasjert innlegg om verdier, verdiforståelse og språk. I år vil hun både starte og avslutte konferansen.

SPEAKERS