Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Professor i pedagogikk og kvalitativ forskningsmetode ved Institutt for lærerutdanning, NTNU

May Britt Postholm

Hun har lærerutdanning og 14 års undervisningserfaring fra ungdomstrinnet. Postholm har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning, læring og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid i skolen. Hun har metodeundervisning både på master og PhD-nivå. Postholm ledet gruppen ved NTNU som koordinerte den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling inn mot alle UH-institusjoner i Norge. Hun er nå aktivt med i DEKOM-arbeidet i et samarbeid mellom universitet/høyskoler, kommuner og skoler.

SPEAKERS