Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Professor – FIKS – Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, UIO

Øystein Gilje

Øystein Gilje er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Han er også faglig leder for FIKS, som er UiO sin enhet for å arbeide med desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP). Gilje leder et stort NFR prosjekt om vurdering i den digitale skolen: multimodale læring og vurderingsformer i skolen (MuLVu), og har gjennomført prosjektet Gode eksempler på praksis (GEPP) som særlig legger vekt på arbeidsformer og læremidler i klasserom på ungdomsskolen der hver enkelt elev har sin egen digitale enhet.

SPEAKERS