Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

TRØNDELAGSKONFERANSEN I 11 ÅR

Tidligere år

2018
Skolen i bevegelse – innvikling eller utvikling?
2017
Fra verdi til virkelighet; Ny overordna del av læreplanen - kursendring eller pynt på kaka?
2016
Når psykisk helse tåkelegger læringsprosessen - Hvordan utvikle en helsefremmende skole?
2015
En skole for alle? Handlingsrommet, Å lykkes med endringsarbeid
2014
Å lede skolen inn i framtida. Hvordan ruste barn og unge for morgendagen?
2013
Dette virker. Skal vi gjøre det?
2012
Hvordan lede når spesialundervisningen tar av?
2011
Fra resultat og teori til endret praksis
2010
Gode læringsmiljø for alle elever
2009
Vurdering for læring. Hvordan lede prosessen?
2008
Kvalitet i skolen – Om ledelse i grunnopplæringen
Siden er laget av Hattrem