Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Program 2019

Torsdag

10:00

Åpning med Quintus

10:30

Verdier og fag må spille på samme lag

11:15

Pause

11:30

Etikk, dilemmaer og verdigrunnlag: Hvordan formidler vi trygge og bærekraftige verdier

12:15

På oppdrag for kongen

13:00

Lunsj

14:00

Skoleeier inn i skapet- en historie om hvordan fagfornyelsen privatiserte klasserommet

14:45

Pause med omrigg

16:00

Valg av ord betyr mer enn vi tror. Om gutter, jenter og språk

17:00

Egentid

19:00

Minikonsert med GRAS Trio, og påfølgende middag

Fredag

08:30

Velkommen til dag to

møteleder er Hilde Lein (Utdanningsforbundet Trøndelag)

08:45

Fagfornyelsen, hva gjør vi i Trøndelag?

Ved Nord Universitet, NTNU og Fylkesmannen i Trøndelag

10:30

Pause med utsjekk

10:55

Hva er det du leder når du leder mennesker?

Einar Øverenget

11:40

Pause

12:00

Info fra programkomiteen

Annikken Kjær Haraldsen

12:10

Hva hørte jeg, og hva nå?

Marte Blikstad-Balas

13:00

Lunsj og vel hjem

INNLEDERE 2019

Siden er laget av Hattrem