Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Program

Påmelding

PROGRAM 2022
Laget rundt rektor
- Når gode intensjoner møter praksis

Torsdag 20. oktober -

- med forbehold om endringer

09:30

Registrering, kaffe og litt å bite i

10:20

Hva rører seg i den nasjonale skolepolitikken?

11:45

Pause

12:00

Skoleeierskap og skoleledelse som fremmer elevers læring.

13:00

Lunsj

14:00

Slik lærere trenger sitt profesjonelle læringsfellesskap trenger også skoleledere sitt

14:45

Pause

15:00

Skolen i et samfunns- og næringsperspektiv

15:15

Tverrfaglig samarbeid om spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Erfaringer fra Gjøvikregionen

16:00

Pause

17:00

Slutt faglig program

19:00

Middag

Fredag 21. oktober

09:00

Velkommen til dag 2

v/ konferansier Hilde Lein, nestleder Utdanningsforbundet

Se presentasjon

09:10

Innovasjonsledelse og innovasjonskultur i kommuner/fylkeskommuner og skoler

v/ Carl F Dons, dosent NTNU

Se presentasjon

09:50

Pause og utsjekk

Se presentasjon

10:05

Om hvorfor kommuner trenger hverandre

v/ Hilde Forfang, høgskolelektor SePU

Se presentasjon

10:50

11:05

Fra erfaringsdeling til praksisutforsking – "Kolles gjær vi det i praksis?"

v/ Værnesregionen. Eirin Wik, rektor, Åge Pedersen, rektor og Ann Kristin Geving, sektorleder grunnskole Stjørdal kommune

Se presentasjon

11:45

Nyutdannede lærere og lokale veiledningsordninger – ressurser for rektors pedagogiske ledelse

v/ Nina Vasseljen, universitetslektor NTNU og Robert Øyum-Jakobsen utviklingsveileder Trøndelag sørvest

Se presentasjon

12:10

12:25

En trønderskole for framtida? Om fartshumper, dristighet og samspill

v/ Øystein Johannessen, assisterende statsforvalter

Se presentasjon

12:50

Oppsummering – og innspill til neste år

Se presentasjon

13:00

Lunsj og vel hjem

Se presentasjon

Program 2021

Se program

Program 2017

Se program

Program 2018

Se program

Program 2016

Se program

INNLEDERE 2020

No items found.
Siden er laget av Hattrem