Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Innledere

Program

Påmelding

Eirin Wik

Eirin Wik har jobbet i skoleverket siden 1999, først i Malvik kommune på Sveberg skole. Starta i 2008 på Selbustrand skole i Selbu kommune, og har vært rektor der siden 2014. Hun har tatt videreutdanning innenfor ledelse (rektorskolen) og i skolemiljø og ledelse og læreplanutvikling.

Deltar i:

21. oktober

11:05

Fra erfaringsdeling til praksisutforsking – "Kolles gjær vi det i praksis?"

SPEAKERS