Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Innledere

Program

Påmelding

Lasse Arntsen

Lasse Arntsen har vært oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune siden 1.april 2021, og har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0-18år. Han har tidligere hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren: Lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent as, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt.

Deltar i:

20. oktober

11:00

Ledelsens betydning når gode intensjoner møter praksis

SPEAKERS