Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Hilde Forfang

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2014. Hun er utdannet allmennlærer og har master i tilpasset opplæring. Hun har tidligere arbeidet som rektor i grunnskolen og som rådgiver på kommunalt skoleeiernivå. I tillegg har Hilde erfaring fra barnehagesektoren, både som styrer og konstituert barnehagesjef.

Forfang er prosjektleder for «Inkluderende læringsmiljø» i Hamarregionen. Videre er hun tilknyttet Master i utdanningsledelse ved Høgskolen i Innlandet, samt tilleggsmodulene «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid» og «Skolemiljø og ledelse» i rektorutdanningen som Høgskolen i Innlandet tilbyr sammen med Oslo MET.

Foredraget tar utgangspunkt ieget doktorgradsarbeid og vil belyse hvordan skoleeiere i små kommuner i ruraleregioner sammen har etablert strukturer for ledelse og kollektiv læring påtvers av kommunegrenser.

Deltar i:

21. oktober

10:05

Kjennetegn ved kommuner i rurale regioner med gode skoleresultater over tid

SPEAKERS