Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Foredragsholdere

Program

Påmelding

Gro Skoglund

Gro Skoglund er koordinator for skoleutvikling iGjøvikregionen og har ansvaret for å koordinere regionens arbeid med Desentralisert ordning (Dekom) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk oginkluderende praksis. Hun er utdannet lærer og har over 20 års erfaring frapraksisfeltet som kontaktlærer, teamleder, språk- og leseveileder, ressurslærerog Karriereveileder på ungdomstrinnet. Skoglund har videreutdanning innentemaene spansk, språk-  ogleseveiledning, lesevansker og leseforståelse og karriereveiledning. Hun harhatt roller i arbeid med organisasjonsutvikling og kollektivkompetanseutvikling i egen organisasjon og kommunalt, siden 2010.

Deltar i:

20. oktober

15:15

Tverrfaglig samarbeid om spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Erfaringer fra Gjøvikregionen

SPEAKERS