Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Innledere

Program

Påmelding

Mette Meidell

Mette Meidell eruniversitetslektor i organisasjon og ledelse ved institutt for lærerutdanningenved NTNU. Hun underviser på Den nasjonale rektorutdanningen, Masterstudiet iskoleutvikling og utdanningsledelse og Master i lærerspesialist. Meidell harflere oppdrag knyttet til Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) ogi Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis på regionalt,fylkeskommunalt- og kommunalt nivå i flere fylker. Meidell har lang erfaringsom lærer, spesialpedagog, skoleleder og kommunalsjef. Hennesforskningsinteresser er i hovedsak rettet mot kompetanseutvikling ogorganisasjonsutvikling innen oppvekstsektoren.

Deltar i:

20. oktober

15:15

Tverrfaglig samarbeid om spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Erfaringer fra Gjøvikregionen

SPEAKERS