Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Innledere

Program

Påmelding

Sølvi Lillejord

Lillejord har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har publisert flere bøker og artikler på temaet skoleledelse og utdanningspolitiske spørsmål, partnerskap i lærerutdanningen og kvalitetsutvikling i skolen. Hun er dr.philos. fra 2000, har vært professorog instituttleder ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. I perioden 2013 til 2018 var hun Direktør forKunnskapssenter for utdanning , og Fagdirektør for lærerutdanningen vedUniversitetet i Bergen (2018-2020). Fra 2019 til 2021 ledet hun enregjeringsoppnevnt ekspertgruppe for skolebidrag. Lillejord er også Honorary Research Fellow vedDepartment of Education, Oxford University.

Deltar i:

20. oktober

12:00

Skoleeierskap og skoleledelse som fremmer elevers læring.

SPEAKERS